БЪЛГАРО - ГРЪЦКИ ПАСПОРТ

Уважаеми дами и господа,

 

Вие сте във виртуалното пространство на Съвместен българо-гръцки бизнес портал.

Този сайт е създаден по проект Българо-гръцко партньорство чрез подкрепа, услуги и решения за насърчаване на открит регионален екип” (БЪЛГАРО-ГРЪЦКИ ПАСПОРТ), финансиран по Програма за Eвропейско териториално сътрудничество "Гърция - България 2007 – 2013".

 

С реализирането на планираните  дейности сме сигурни, че ще постигнем целите на проекта за популяризиране на инвестиционните възможности в пограничните региони и привличане на потенциални инвеститори, ефективно партньорство между бизнеса и местните власти, стимулиране на предприемачеството и конкуретноспособността  - механизъм за стабилно икономическото развитие.

 

Уважаеми предприемачи, сигурни сме, че тук ще откриете необходимата за вас информация, ще имате възможност да популяризирате и рекламирате дейността си, след като се регистрирате на указаното място и презентирате накратко дейността на фирмата си.  Надяваме се, че ще използвате и възможността за обратна връзка с нас, за да споделите доколко сайтът ви  е полезен и как да ви улесним, ако се налага.

 

Тук е мястото, където ще научите повече за предлаганите услуги от новосъздадения Бизнес инкубатор в с. Клокотница, Община Хасково, който се превръща в удобно, модерно и притегателно място за редица малки и средни фирми от трансграничния българо-гръцки регион, където получават  квалифицирана финансова и юридическа помощ, съдействие за реализация на стоки и услуги и намиране на нови пазари, както и подкрепа за развитите на дейността си.

 

Пожелаваме Ви приятна и най-вече полезна виртуална разходка из Съвместен българо-гръцки бизнес портал! 

“Този сайт е създаден в рамките на проект „Българо-Гръцко партньорство чрез подпомагане, услуги и решения за насърчаване на открит регионален екип” (Bulgarian-Greek Partnership by Assistance, Services, Solutions to Promote Open Regions Team/Bulgarian-Greek PASSPORT), финансиран от Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013, договор за безвъзмездна финансова помощ № В1.32.03/14.03.2011 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националните фондове на Гърция и България. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от РСО „Марица” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

Влезте във вашия профил Създаване на профил